spelen-en-leren

Het komen tot spelen en leren

Uit veel dingen die gebeuren in een dag kunnen de kinderen iets leren, ze leren door het zelf te doen, door iets na te doen ( imitatie ) en te helpen. Ze leren dus door te spelen!

Lees verder >>

Samenstelling/bezetting groep

Zoals reeds eerder genoemd is de groep samengesteld uit kinderen van verschillende leeftijden. De samenstelling hiervoor is conform de wettelijke eisen van de Beleidsregels kwaliteit Kinderopvang.

Lees verder >>

site by FINWIZE - powered by FinCMS