het-komen-tot-spelen-en-leren

Het komen tot spelen en leren

Uit veel dingen die gebeuren in een dag kunnen de kinderen iets leren, ze leren door het zelf te doen, door iets na te doen ( imitatie ) en te helpen. Ze leren dus door te spelen!

De kinderen komen naar de Kresj om elkaar te ontmoeten, om samen te spelen, en teleren samen leven. Wij als team stimuleren het ( spelend ) leren ( spelen ) en ontwikkelen van de kinderen, als volgt:

  • door het dagritme zorgen we voor een goede balans tussen samen en alleen, tussen rust en uitdaging
  • door onze inrichting en indeling, spelmaterialen, kunnen de kinderen komen tot ‘vrijspelen’ ( SCHEPPEN VAN VOORWAARDEN )
  • we proberen het gezamenlijk plezier van kinderen, de stimulerende invloed die kinderen op elkaar hebben, fantasie, creativiteit te stimuleren. Door met de kinderen mee te spelen, door ze mee te helpen, door naar ze te kijken/observeren ( AANSLUITEN BIJ SPONTANE SPELEN EN LEREN )
  • we bieden de kinderen gerichte spelactiviteiten aan en/of bepaald speelgoed. En we geven de kinderen hulp daar waar nodig, of we geven ze aanwijzingen ‘ om verder te komen’, we bieden impulsen ‘ om te komen tot’ en we proberen de kinderen zoveel mogelijk overal bij te betrekken ( KANSEN CREËREN )
  • we hebben oog voor de eigenheid van ieder kind, we proberen ieder kind op zijn of haar manier uit te dagen en daarbij gelijkertijd rekening te houden met zijn/haar talenten, karakter, voorkeur, temperament en ontwikkelingsniveau ( en culturele achtergrond ) ( DIVERSITEIT )

site by FINWIZE - powered by FinCMS