bewegen

Bewegen en zintuiglijk ervaren

Bewegen en gebruik van de zintuigen zijn de basis van alle andere vormen van communicatie en leren. De kinderen hebben een innerlijke, spontane drang om te bewegen en om hun zintuigen te gebruiken, waarbij ze in hoofdlijnen dezelfde ontwikkeling doormaken, maar ieder in zijn/haar eigen tempo.

Belangrijke ontwikkelingsgebieden zijn:

  • oog-hand en oog-voetcoördinatie
  • fijne en grove motoriek
  • zintuigen
  • balans en coördinatie

We gaan ervan uit dat de kinderen in De Kresj, een veilige omgeving, bijna als vanzelf zich motorisch- en zintuiglijk ontwikkelen. We blijven voortdurend communiceren, sensitieve responsiviteit; respect autonomie; bieden we aan vooreen rijk scala aan beweging- en ervarings-mogelijkheden.

We doen dat als volgt:

  • we proberen de inrichting en het dagritme zo goed mogelijk af te stemmen aan de beweeg- en ervaarbehoeftes van de kinderen
    ( we starten nu in een nieuwe lokatie, daarbij beginnen we met een basis-opstelling van interieur/meubels.....na een aantal weken bekijken we dan opnieuw of deze opstelling ideaal is?!?.....en dat zullen we vervolgens ieder jaar doen, aan het begin van het jaar....als uitgangspositie nemen we dan telkens ‘ de huidige groep met kinderen’)
  • we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het spontane bewegen en ervaren, we proberen om kansen te zien en deze te grijpen
  • we creëren kansen, extra impulsen; door te beweeg-spelletjes te doen, imitatie-spel en ontdekspelletjes te doen
  • we proberen de kinderen te stimuleren; door ze dingen zelf te laten doen, een beetje te helpen daar waar nodig.....zo kunnen ze weer een stapje verder komen, en we proberen daar waar de mogelijkheden liggen mee te spelen

We vertellen aan ouders waarom bewegen, ervaren en buiten spelen zo belangrijk zijn.
Bij het signaleren van problemen overleggen we met ouders, maar ook proberen we open te staan voor de meningen van ouders over dit onderwerp.

site by FINWIZE - powered by FinCMS