ggd

Inspectierapport GGD

De Rijksoverheid stelt aan Kinderdagverblijven kwaliteitseisen op de volgende onderwerpen: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch-beleid en praktijk, ouderinspraak, klachten, enz.
In onderstaande inspectierapporten staan de bevindingen van de GGD.

Inspectierapport GGD Zuid Limburg 14-06-2018 (.PDF - 329kB)
Inspectierapport GGD Zuid Limburg 06-11-2018 (.PDF - 430kB)
Inspectierapport GGD Zuid Limburg 19-02-2019 (.PDF - 351kB)
Inspectierapport GGD Zuid Limburg 26-04-2019 (.PDF - 180kB)
Inspectierapport GGD Zuid Limburg 18-11-2020 (.PDF - 270kB)
Inspectierapport GGD Zuid Limburg 01-03-2021 (.PDF - 248kB)
Inspectierapport GGD Zuid Limburg 15-09-2021 (.PDF - 341kB)
Inspectierapport GGD Zuid Limburg 18-01-2022 (.PDF - 235kB)
Inspectierapport GGD Zuid Limburg 23-05-2022 (.PDF - 213kB)
Inspectierapport GGD Zuid Limburg 20-03-2023 (.PDF - 252kB)

RISICO-INVENTARISATIES VEILIGHEID- en GEZONDHEID

Als Kresj willen wij graag VEILIG en GEZOND opvang bieden aan kinderen! A.d.h.v. de 'Risico-Monitor' inventariseren wij de risico's en pakken ze aan. Door een jaarlijkse evaluatie, van de Risico-inventarisaties Veiligheid- en Gezondheid, laten we zien welke acties we hebben uitgevoerd.

Alle ouders kunnen deze Risico-inventarisaties inkijken ( staan in klappers op kantoor John ).

site by FINWIZE - powered by FinCMS