samenstelling-bezetting-groep

Samenstelling/bezetting groep

Zoals reeds eerder genoemd is de groep samengesteld uit kinderen van verschillende leeftijden. De samenstelling hiervoor is conform de wettelijke eisen van de Beleidsregels kwaliteit Kinderopvang.

  • de eerste stap daarbij is dat het maximale aantal kinderen per leeftijdscategorie wordt berekend. In de praktijk mag je dus bijv. maximaal 8 peuters, dus 3-4 jarigen, per 1 beroepskracht ( pedagogisch medewerker )
  • de tweede stap is vervolgens de berekening van het resterend aantal kinderen en de daarbij behorende maxima ( afronding naar boven vanaf 0,5 en hoger, lager dan 0,5 dan afronding naar beneden )

In het onderstaande schema ziet u de Beroepskracht - Kindratio:

leeftijd van de kinderen beroepskracht maximaal kinderaantal
0 tot 1 jaar 1 4
1 tot 2 jaar 1 5
2 tot 3 jaar 1 6
3 tot 4 jaar 1 8
0 tot 2 jaar 1 4,5
0 tot 3 jaar 1 5
0 tot 4 jaar 1 5,75
1 tot 3 jaar 1 5,5
1 tot 4 jaar 1 6,33
2 tot 4 jaar 1 7

Kinderdagverblijf De Kresj heeft een maximale groepsgrootte van 14 kinderen. En zoals uit bovenstaand schema blijkt; kan het maximale, aantal kinderen per dag, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, kleiner zijn.

site by FINWIZE - powered by FinCMS