veilige-geborgen-vertrouwde-en-uitdagende-omgeving

Een veilige, geborgen / vertrouwse en uitdagende omgeving

We proberen de kinderen een VEILIGE, GEBORGEN/VERTROUWDE en UITDAGENDE omgeving in De Kresj te bieden. Een omgeving waarin kinderen volop kunnen SPELEN, ONTWIKKELEN en LEREN.

En waarbij kinderen leren samen spelen, waarbij kinderen komen tot zelfstandig gedrag, functioneren en ontwikkeling.

We proberen in samenwerking met de ouders ( breng- en haal-gesprekken, individuele-gesprekken, ontwikkelings-gesprekken ) de kinderen te begeleiden/stimuleren in hun:

EMOTIONELE, SOCIALE, COGNITIEVE, TAAL EN COMMUNICATIEVE, MORELE, MOTORISCH-ZINTUIGLIJKE en EXPRESSIEVE-BEELDENDE COMPETENTIES.

site by FINWIZE - powered by FinCMS