samenwerking-met-oudersverzorgers

Samenwerking met ouders/verzorgers

Het contact met de ouders/verzorgers vinden we in De Kresj erg belangrijk, een goede samenwerking/communicatie tussen ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers is essentieel!

Dat contact begint bij een eerste rondleiding door De Kresj, vervolgens zijn er 1 of indien gewenst 2 ‘intake’-gesprek(ken). Voorts zijn er de dagelijks terugkerende breng- en haalgesprekken. Per jaar zijn er 2 ontwikkelingsgesprekken. En verder zijn er op initiatief van of team of ouders/verzorgers tussentijdse-gesprekken. Daarnaast heeft De Kresj een oudercommissie.

Met de ouders samenwerken, dat doen wij als volgt:

  • we tonen wederzijds begrip en waarderen de ouders, we kunnen elkaar adviseren en informeren....de diverse manieren van wanneer staan hierboven vermeld
  • we geven de ouders inzicht in en betrokkenheid bij het opvoeden in de groep, “ wat betekend jouw kind voor andere kinderen, wat betekenen de andere kinderen voor jullie kind”
  • we staan open voor bijdragen van ouders aan de sfeer en activiteiten in de Kresj
  • we laten ouders meepraten, meedenken en meehelpen

site by FINWIZE - powered by FinCMS