klachten

Klachten

Bij klachten over de opvang kunnen ouders een gesprek aanvragen met het team. In dat gesprek wordt besproken wat precies de klacht is...en hoe we dit gaan oplossen!

Mocht erin dit gesprek blijken dat dit niet tot een gezamenlijke oplossing komt,...dan gaan we als volgt te werk;

Als er dan, na intensief overleg, nog geen oplossing is gevonden, dan kan de klacht aan een onafhankelijke commissie voorgelegd worden. De Kresj biedt u het recht, om u tot de Geschillencommissie Kinderopvang te wenden.

site by FINWIZE - powered by FinCMS