de-basis-is-communiceren

De basis is communiceren

Door goed met elkaar te communiceren probeert het team de voorwaardes te scheppen tot wederzijdse betrokkenheid en een warme en positieve sfeer in De Kresj, zodoende ontstaat er een basis voor vertrouwde relaties tussen kinderen ( ouders ) en het team van De Kresj.

En dat doen wij, als volgt:

  • we luisteren naar ieder kind en gaan in gesprek, we hebben individuele aandacht voor alle kinderen ( SENSITIEVE RESPONSIVITEIT )
  • we geven de kinderen de mogelijkheden om zelf oplossingen te vinden en keuzes te maken. Soms kan derhalve afgeweken worden van de in grote lijnen vaststaande dagindeling ( RESPECT VOOR DE AUTONOMIE VAN IEDER KIND )
  • we maken de gevoelswereld en de buitenwereld voor de kinderen begrijpelijk door te praten en uit te leggen, en door naar de kinderen te luisteren
  • we geven duidelijke leiding en stellen duidelijke grenzen, we proberen zelf het goede voorbeeld te geven door positieve aanwijzingen en vaste rituelen, we bieden de kinderen een goed dagritme aan ( STRUCTUUR en RITUELEN )
  • we zorgen dat de kinderen zich veilig en vertrouwd met elkaar voelen, en we stimuleren het samen-doen en het samen-zijn.....kortom het ‘wij-gevoel!’ We stimuleren vriendschap tussen de kinderen en het plezier in samen-spelen ( POSITIEVE RELATIES )

site by FINWIZE - powered by FinCMS